Przedszkole nr 14

W atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia dla indywidualnych potrzeb realizujemy program nauczania dostosowany do poziomu rozwoju naszych wychowanków.
Staramy się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój: umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny.
Szanując godność osobistą każdego z dzieci.
Poprzez zróżnicowane zajęcia pragniemy rozwijać wrodzone uzdolnienia i talenty, dawać dzieciom możliwość samorealizacji, tworzenia własnej i niepowtarzalnej osobowości.
Tworzymy dzieciom okazje do nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, uczymy wzajemnego szacunku, rozwijamy poczucie własnej wartości.
W naszym działaniu wychowawczym współpracujemy z rodzicami. Wiemy, że dzieci najlepiej wzrastają przy swoich rodzicach w domu, dlatego chcielibyśmy stworzyć warunki najbardziej zbliżone do nich, służące dziecku i jego rodzinie. Pragniemy, aby dzieci mogły wszechstronnie rozwijać swoje możliwości w warunkach szacunku do ich indywidualności. Tworzymy też miejsce spotkania z drugim człowiekiem, gdzie dziecko poznaje innych, nawiązuje relacje, uczy się szacunku.
To miejsce stworzone po to, by w przyjaznej atmosferze otwierać dziecko na bogactwo i różnorodność świata oraz zachęcać do jego poznawania.

Przedszkole nr 14 zaprasza dzieci w wieku od 2 do 6 lat
– jest otwarte przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 16.00
– zatrudnia wykwalifikowanych i sympatycznych nauczycieli
– realizuje program zgodny z podstawą programową MEN
– serwuje 3 zdrowe i smaczne posiłki
– organizuje liczne wycieczki i imprezy
– zaprasza na bezpłatne zajęcia adaptacyjne.
Nasze przedszkole to idealna placówka dla Państwa dzieci. W naszym przedszkolu nie tylko uczymy poprzez zabawę, ale również organizujemy różne wycieczki krajoznawcze i zajęcia, mające na celu pobudzenie wyobraźni dzieci, jak i obdarzenie ich umiejętnościami językowymi i matematycznymi. To fantastyczne miejsce dla Państwa pociechy.

Przedszkole nr 14 to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.
Budynek przedszkola położony jest w centrum miasta, przy ulicy Słonecznej 31. Placówka mieści się w pięknym, jednopiętrowym, wyremontowanym budynku o wspaniałych warunkach lokalowych, szerokich korytarzach, dużych i słonecznych salach oraz bezpiecznych schodach. Na terenie przedszkola znajduje się ogród zabaw.
Każdy z czterech oddziałów liczących po ok. 25 dzieci, ma do dyspozycji przestronne sale. Oprócz tego posiadamy bardzo dobrze wyposażoną salę gimnastyczn oraz, werandę do badań i doświadczeń przyrodniczych. Sale w poszczególnych grupach wiekowych wyposażone są w zabawki atrakcyjne dla dzieci – i co najważniejsze – bezpieczne.
Kąciki zainteresowań znajdują się w zasięgu ręki dziecka i umożliwiają korzystanie z nich w dowolnej chwili. To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, domową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Przedszkole stara się o uzyskanie statutu: