Materska skola Hurbanova 247/5 Bytca

Je to štátna Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bytča.

Naša materská škola má 7 tried, ktoré navštevuje cca 160 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvorí 14 kvalifikovaných predškolských pedagógov a 5 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ. Vďaka svojej mnohoročnej pedagogickej praxi vštepujú deťom základné ľudské hodnoty a informácie z nášho života, starajú sa nielen o ich telesný a osobnostný rozvoj, ale rozvíjajú aj ich reč a myslenie, a to všetko v prostredí im blízkom, v detskom kolektíve. Učia ich samostatnosti a zodpovednosti nielen v základnom výchovno – vzdelávacom procese, ale aj vysoko nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mnohých mimoškolských činností. V živote človeka nie je dôležité množstvo a kvalita darčekov a drahých hračiek, ktoré dostaneme, ale fakt, že keď si v dospelosti spomenieme na detstvo, vybavia sa nám bezprostredné chvíľky radosti a úsmevné okamihy v kruhu rodiny i kamarátov a rovestníkov v našej MŠ.
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

„ …čo sa u nás v škôlke deje ?“

Nech Vám na túto otázku odpovie náš farebný blok, ktorý je plný šibalstiev, zážitkov, úprimnej detskej radosti a smiechu a nesmú chýbať ani rôzne dôležité informácie, ktoré si prečítajú najmä ockovia a mamičky.