V prosinci jsme navštívili Ratiboř, kde jsme měli příležitost pohovořit o podrobnostech realizace našeho nového projektu spolufinancovaného z programu Erasmus+.