(„Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” to projekt , który nawiązuje do poprzedniego projektu „Handmade tradition”)

Literatura ludowa, zwyczaje i tradycje są w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym fundamentem, na którym buduje się dalszy i systematyczny efekt wychowania w zakresie sztuki i technik artystycznych. Ludowa kreatywność jest dla dzieci wielką wartości zarówno artystyczną jak i wychowawczą. Zawiera się w niej świat odzwierciedlony jest z wielką pomysłowością, precyzją
i dowcipem. W przeszłości dzieci uczestniczyły we wszystkich aspektach życia. Wiele rymowanek dziecięcych, pieśni ludowych nawiązywało do świata zwierząt i przyrody. Dzieci intensywnie przeżywały wszystko, co działo się w domu, okolicy, świecie przyrody, pracy na roli oraz inny wydarzeniach codziennego życia. W dzisiejszych czasach powoli zanika tradycja ludowa, dlatego staramy się podtrzymać u dzieci pamięć związaną z muzyczną twórczością ludową, a także dodatkowo wspomóc rozwój emocjonalny dziecka.

Celem projektu „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” jest szerzenie dziedzictwa kulturowego, ludowych tradycji oraz zgłębianie historii kraju. Poprzez projekt będziemy odkrywać tradycje ludowe w danych regionach, zbierać podania i pieśni ludowe, a także regionalne tańce i zabawy, przysłowia i porzekadła. Dzieci będą odkrywać dziedzictwo kulturowe poprzez piosenki, zwyczaje, powiedzenia i gwarę regionu, w którym się wychowują. Najmłodsi będą aktywnie się angażować w warsztaty artystyczne. Poprzez te doświadczenia będą mogły zgłębi tajniki rzemiosła i rękodzieła, które powoli zanikają i odchodzą w zapomnienie. Kończąc projekt dzieci wzbogacą swoją wiedzę z zakresu literatury i słownictwa ludowego, a także zwyczajów i zabaw. Tradycja folklorystyczna stanie się ważnym bodźcem do samorealizacji dziecka.

Nauczyciele będą poszukiwać i porównywać zwyczaje i tradycje ludowe, zwiedzać warownie i zamki w każdym kraju: Słowacji, Czechach i Polsce a efekty nabytych doświadczeń i wiedzy uwieczniać  w formie księgi. W czasie spotkań będą uczyć się różnorodnych i pieśni ludowych, tańców, zabaw, przysłów i porzekadeł. Przy pieśniach i zabawach będą poszukiwać elementów przeplatania się kultur krajów partnerskich.
Jesteśmy przekonani, że nasza publikacja może być z powodzeniem wykorzystana jako środek dydaktyczny w dowolnym systemie nauczania.

Po każdym międzynarodowym spotkaniu w przedszkolach będą realizowane warsztaty, które połączą nauczycieli, dzieci i rodziców. Efektem końcowym projektu będzie jego ponadczasowość i możliwość wykorzystania do edukowania następnych pokoleń.

„ Tradycja nie oznacza zachować popiół, ale podtrzymywać płomień”

Popis předchozího projektu