Projekt Remeselné tradície je výsledkom naliehavej potreby k návratu k tradíciám remeselnej a ručnej výroby a tiež k jednoduchým činnostiam, ktoré by odviedli deti  od počítačov a dovolili sa im vrátiť k tradíciám a zvykom našich predkov. Ručná práca – výroba výborne svedčí deťom, ktoré v dnešnej dobe žijú hlavne v mestách a ktorým chýba prirodzené prostredie na rozvoj pracovných činností.
Vzhľadom na problém s organizáciou stretávania sa s malými deťmi sme sa rozhodli pripraviť tento projekt pre učiteľov, ktorí im poskytnú adekvátne vedenie a rady – „ ten, kto sám nemôže/nevie horieť, nezapáli.“
Našim cieľom je pripraviť 6 päťdenných stretnutí  učiteľov, ktorí  budú porovnávať tradície a zvyky počas rozličných ročných  období, prázdnin a sviatočných dní. Učitelia si tradície a zvyky navzájom názorne predvedú a vysvetlia, naučia sa aj ostatné techniky, aby boli schopní použiť ich vo všetkých partnerských školách. Počas týchto stretnutí si všetci osvoja rôzne kreatívne techniky a zručnosti, aby boli schopní ich nielen predviesť, ale aj naučiť deti, s ktorými budú pracovať vo svojich krajinách. Rôzne trendy a postupy /z rôznych krajín/ sa určite prejavia počas práce s deťmi. Učitelia z hostiteľskej krajiny pripravia pracovné listy pre svojich kolegov zo zahraničia. Tieto listy budú obsahovať detailný popis celej práce, užitočné tipy a triky – doplnené inštruktážnymi obrázkami. Po ukončení týchto medzinárodných stretnutí sa budú uskutočňovať kreatívne workshopy v materských školách s deťmi, ich rodičmi a verejnosťou. kde budú mať všetci šancu vidieť, ako sú rôzne veci prevádzané v partnerských krajinách – pracovné listy budú doplnené o tipy a triky.
Porovnávanie a získavanie nových skúseností zo zahraničia, zistenia, ako školské systémy, tradície a zvyky fungujú v iných krajinách – tieto náležitosti samé o sebe by mali byť silnou motiváciou pre uskutočnenie tohto projektu. Jazykom projektu by mala byť angličtina, ale je jasné, že budú používané partnerské jazyky – čeština, slovenčina a poľština.